Noví zákazníci vďaka optimalizovaným stránkám pre vyhľadávače

S využitím nášho know-how v SEO – optimalizácii pre vyhľadávače zabezpečíme viac návštevníkov vašich web stránok. Optimalizáciou zaručíme prísun návštevníkov, ktorí majú záujem o vaše produkty a služby. S väčšou kvalitou návštevníkov a počtom zároveň stúpne počet objednávok vašich produktov, služieb a zároveň získate väčšie tržby a povedomie o existencii vašej značky.

Obsahové SEO

Vďaka kvalitne optimalizovanému obsahu stránok produktov, služieb, blogu, článkov a stránok pre kampane zlepšíme pozície vo vyhľadávaní. Kvalitný obsah s prínosom pre ľudí zlepší pozíciu v Google.

Indexácia stránok

Postaráme sa o to aby vás zákazníci našli vo vyhľadávaní. Dôkladne analyzujeme indexáciu stránok vašej web stránky vy vyhľadávačoch. Nové web stránky optimalizujeme a zabezpečíme indexáciu podstránok na relevantné výrazy.

Technická optimalizácia pre vyhľadávače

Sústredíme sa na optimalizáciu technických faktorov stránok. Zrýchlením načítavania a technickou optimalizáciou zlepšíme používateľskú skúsenosť a pohľad vyhľadávačov na kvalitu vašej stránky. Technické faktory hodnotí Google a vyhľadávače pri určovaní kvality web stránky.

Odstránenie chýb

Odstránime chyby, ktoré bránia v indexácii kľúčových stránok web stránky a zobrazovaní na požadované výrazy. Analyzujeme súčasnú situáciu a nájdeme vhodné riešenie.

Linkbuilding

Pripravíme obsah a postaráme sa o publikovanie na relevantných weboch. Zároveň pre vás získame kvalitné odkazy z katalógov. Linkbuildingom povieme Google, že ste kvalitná a rešpektovaná firma v odvetví, čo vedie k zlepšeniu pozície vo vyhľadávaní.

Lokálne SEO – zákazníci z vášho okolia

Vďaka lokálnej SEO optimalizácii sa zákazníci z vášho regiónu sa konečne dozvedia o vašej prevádzke, službách a produktoch. Navrhneme stratégiu a postaráme sa o to, aby vás našli a kontaktovali noví zákazníci.

Recept úspechu

Nečakajte od nás poučkový prístup. Každá situácia vyžaduje individuálne riešenie a kreativitu. Spoločne vytvoríme váš vlastný recept na úspech v online prostredí.

01

Analyzovanie situácie

Spoznáme kľúčové hodnoty vašich produktov / služieb a zistíme potreby zákazníkov.

02

Analýza kľúčových slov

Objavíme kľúčové slová, pod ktorými hľadajú ľudia vaše produkty a služby.

03

SEO analýza web stránky

Pozrieme sa na váš web očami vyhľadávačov. Skontrolujeme technický stav, on-page a off-page a lokálne faktory.

04

Audit a stratégia

Navrhneme pre vhodnú SEO stratégiu. Zistíme vaše pozície na dôležité kľúčové slová a analyzujeme dôležité SEO faktory. Preveríme aj aktivity konkurencie.

05

Zmeny na stránke

So správcom vašej web stránky odkomunikujeme implementáciu potrebných zmien. Pokiaľ to je potrebné, zmeny vykonáme my.

06

Reporting

Každý mesiac vám zašleme report výkonnosti SEO optimalizácie a prekonzultujeme odporúčané zmeny.

Spoločne naštartujeme váš biznis.