O klientovi

Nano4You je výrobcom a distribútorom revolučných prípravkov s obsahom nano častíc. Spotrebiteľom ponúka produkty pre dezinfekciu, dlhodobú ochranu, extrémne rýchle a účinné čistenie povrchov. Rady prípravkov sú určené pre starostlivosť o všetky povrchy v domácnosti, minerálne povrchy v exteriéri a záhrade. Medzi prípravkami Nano4You nájdete aj profesionálnu autokozmetiku a prípravky pre starostlivosť o textilné a kožené povrchy.

Výzva

Od majiteľa internetového obchodu sme dostali úlohu presadiť značku Nano4You medzi rozsiahlou konkurenciou. Slovenský trh s nano prípravkami a nano kozmetikou pre automobily pokrýva mnoho menších značiek. V segmente zároveň pôsobia i najznámejšie e-shopy ako Alza.

Ciele spolupráce

Zvýšenie predaja produktov v e-shope

Našou hlavnou úlohou bolo analyzovať súčasné reklamné kampane a nájsť efektívny spôsob pre získavanie nových zákazníkov s požadovanou návratnosťou.

Ako sme postupovali?

Analýza pôvodných kampaní

Kampane, ktoré klient prevádzkoval sme dôkladne analyzovali a skonštatovali zápornú návratnosť. Hľadali sme možné dôvody značnej neefektivity kampaní, aby sme sa vyhli podobným chybám pri plnení dohodnutých cieľov. Využívali sa neefektívne formáty reklám, ktoré v kombinácii so zlým zacielením a nevhodne zvoleným segmentom produktov nepriniesli očakávané výsledky.

Analytika

Na web stránke bol nasadený nástroj Google Analytics so základnými nastaveniami. Pre zistenie dôležitých poznatkov v analytiky sme integrovali konverzné akcie, ktoré sú dôležité pre sledovanie vývoja e-shopu. Súčasne s Google Analytics sme integrovali nástroj Smartlook, ktorý nám pomáha sledovať správanie používateľov. Pravidelnou analýzou dát v uvedených nástrojoch sme zistili závažné nedostatky v nákupnom procese. Bránili používateľom v dokončení objednávky a negatívne ovplyvňovali konverzný pomer e-shopu.

Tvorba a optimalizácia kampaní

Napriek odporúčaniu efektívnejšieho segmentu sa klient rozhodol pre inzerovanie v segmente kde nefungovali pôvodné kampane. Testovaním kampaní a rôznych formátov na Facebooku a v Google Ads sa náš predpoklad potvrdil. Napriek dosiahnutiu lepšej návratnosti nespĺňali kampane naše predstavy. Klient súhlasil s našim pôvodným odporúčaním, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie. Rozpočet sme začali sústrediť na jeden kanál a vybraný segment produktov v kombinácii s remarketingom. Touto stratégiou dlhodobo plníme ciele klienta a prinášame pravidelne do e-shopu objednávky.

Zistili sme prekážky v nákupnom procese

Na základe priebežného vyhodnocovania dát z analytiky sme zistili závažné nedostatky v nákupnom procese. Kampaňami sme priviedli na e-shop dostatočný počet zákazníkov s úmyslom nakúpiť, avšak len malé množstvo dokázalo dokončiť požadované akcie. Vďaka nástroju Smartlook a postupnému testovaniu sme zjednodušením produktových stránok dosiahli väčší počet pridaní do košíka.

Po vykonaní úprav a zvýšení konverzného pomeru ľudí pridávajúcich produkty do košíka sme sa zamerali na proces dokončenia objednávky. Odhalili sme tie najväčšie slabiny, ktoré bránili používateľom dokončiť objednávku. Zmena usporiadania prvkov a vzhľadu nákupného procesu výrazne zvýšila konverzný pomer e-shopu.

Optimalizácia pre vyhľadávače a používateľov

Po prevzatí správy web stránky a konzultácii s majiteľom bolo ihneď jasné že bude potrebné zmeniť mnoho vecí od technických záležitostí po obsah. Testovaním web stránky sme zistili ťažšie dohľadanie produktov, ktoré používatelia vyhľadávali. Obsah stránok bol písaný príliš odborne. V dôsledku toho štruktúra web stránky ani obsah nezodpovedal vo veľkej miere dotazom, ktoré ľudia vyhľadávali.

Pre napravenie pozícii vo vyhľadávaní a zvýšenie počtu objednávok z organického vyhľadávania sme začali detailnou analýzou kľúčových slov. Výstup sme spracovali a kľúčové slová spárovali s konkrétnymi podstránkami. Priebežne sme začali robiť úpravy a prispôsobovať obsah tak aby sa používateľ uistil že našiel presne to čo potrebuje. Takýto prístup sa ukázal ako správny aj z pohľadu Google. Súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače bolo sprehľadnenie štruktúry web stránky a optimalizácia rýchlosti, čo prinieslo želaný efekt už po pár týždňoch.

Technická podpora

Zákazníkovi pomáhame s pridávaním produktov do e-shopu a technickými úpravami na mieru. Najväčšia výzva bola optimalizácia konverzného pomeru.

Včasným zistením nedostatkov nákupného procesu a slabín e-shopu sme začali okamžite pracovať na ich odstránení. Vďaka pohotovej reakcii sme klientovi zvýšili konverzný pomer e-shopu a ušetrili tak mnoho peňazí, ktoré by musel investovať do reklamy pre dosiahnutie rovnakého obratu pri menšom konverznom pomere.

Výsledky

Väčšia návštevnosť z organického vyhľadávania

Viac potenciálnych zákazníkov

Väčšie tržby

Väčší počet objednávok

Zvýšenie konverzného pomeru

279,55 %

Zvýšenie počtu objednávok

76,81 %

Zvýšenie konverzného pomeru

221,05 %

Zvýšenie obratu

Ďalší priebeh spolupráce

S klientom spolupracujeme na ďalšom raste. V roku 2020 nás čaká prechod na novú e-commerce platformu a s tým spojené nové výzvy v marketingu.

Máte aj vy e-shop alebo web stránku kde predávate služby a nedarí sa vám plniť svoje ciele? Kontaktujte nás. Pomôžeme naštartovať aj vaše podnikanie na internete.